BETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1. Indledning
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre de fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Både privatpersoner og erhvervsdrivende kan handle hos ToCa mod kontant betaling. I vores webshop kan der betales med følgende kortyper; Dankort, eDankort, Visa, Mastercard og JCB. Erhvervsdrivende har tillige mulighed for at indgå aftale om fakturering med betalingsfrist. Der leveres overalt i Danmark, dog undtaget ikke-brofaste øer, Grønland og Færøerne. Levering til ikke-brofaste øer samt levering udenfor Danmark sker efter særskilt aftale.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner, ekskl. moms og leveringsomkostninger.

3. Tilbud
Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende i 8 dage fra tilbuddets dato.

4. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til de leverede produkter tilkommer ToCa, indtil disse er fuldt og helt betalt af køber.

5. Levering

5.1 Leveringsted og risiko
Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angivet adresse. Alle forsendelser, der foretages af sælger pr. bil. er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt for en lastvogn ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.

Levering regnes ved vognkant, og risikoen for varen overgår samtidig til køber. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Leveringer som efter købers ønske stilles uden kvittering, er for købers egen risiko ved eventuelle mangler og beskadigelser.

5.2 Leveringsomkostninger
Leveringsomkostningerne oplyses ved bestillingen.
Hvis køber ønsker at afhente varer skal dette aftales på forhånd.

5.3 Reklamation
Køber skal ved levering – og inden der kvitteres for modtagelsen – kontrollere at det korrekte antal er leveret, og at varerne er i hel og ubeskadiget stand. Er der skader på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal køber meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrevet. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

6. Fortrydelsesret
Der er fuld fortrydelsesret inden for 14 dage. Ved evt. returnering skal køber dog selv betale returneringsomkostningerne. Varer skal returneres uskadt og i original emballage. Køber skal kontakte sælger på tlf. 70 273 500 inden varerne returneres.

7. Betaling
Leverancer til private betales kontant ved køb, og beløbet trækkes ved afsendelse fra lager. Transaktionsgebyret følger de af PBS fastsatte gebyrer. Leverancer til virksomheder, herunder delleverancer, betales kontant ved køb eller netto kontant senest 8 dage fra faktura dato, medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt.
Købers indkøbsbetingelser er kun gældende under forudsætning af ToCa skriftligt har accepteret dem.
Såfrem betalingsbetingelserne ikke overholdes, beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr.

8. Produktinformation
Køber er ansvarlig for at varen benyttes i.h.t. brugervejledningen, og at varen i sin helhed egner sig til købers behov/anvendelse.

Forbehold:
Der tages forbehold for tastefejl i pris/tekst, ligesom der tages forbehold for pris- og konstruktionsændringer.


Logo